Sunday Services

IMG_1146.jpg

9:30am

Хүүхдийн хөтөлбөртэй бүх насныханд зориулсан таниулах хөтөлбөр

5:00pm

Бүх насныханд зориулсан таниулах хөтөлбөр

Coming Up

Playgroup at St Paul’s

Wednesdays 9:30am

St Paul's тоглоомын бүлэг

English Classes

Sunday 2:30pm

Англи хэлний хичээлүүд

Bounce Kid’s Club

Fridays 3:30pm

Bounce хүүхдийн бүлэг

Mobile Community Pantry

Every Second Friday 9:30am

Бага өртөгтэй хүнс

IMG_8235.jpg

St Paul’s Youth

Fridays 5:30pm

St Paul's залуус бүлэг

More

Various Times

Илүү олон хөтөлбөрүүд

33 Church St, Canterbury, NSW